Phát động tuyên truyền bảo vệ an toàn công trình lưới điện cao áp trên địa bàn tỉnh Yên Bái

Ngày 15/5, Ban Chỉ đạo bảo vệ an toàn công trình lưới điện cao áp tỉnh Yên Bái tổ chức hội nghị Ban chỉ đạo và lễ phát động tuyên truyền bảo vệ an toàn công trình lưới điện cao áp trên địa bàn tỉnh Yên Bái năm 2023.

Tại hội nghị, đại diện lãnh đạo các sở, ngành, thành viên ban chỉ đạo bảo vệ an toàn công trình lưới điện cao áp các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh Yên Bái cũng đã trao đổi, thảo luận về những khó khăn, tồn tại. Đồng thời kiến nghị những giải pháp để hạn chế các sự cố gây mất an toàn. 

Hội nghị Ban chỉ đạo bảo vệ an toàn công trình lưới điện cao áp trên địa bàn tỉnh Yên Bái 

Để thực hiện tốt nhiệm vụ của Ban chỉ đạo và triển khai có hiệu quả công tác vệ an toàn công trình lưới điện cao áp trên địa bàn, ông Ngô Hạnh Phúc - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo yêu cầu chính quyền địa phương, các đơn vị quản lý, vận hành lưới điện cần tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ mà Ban chỉ đạo đã thống nhất.

Theo đó, đối với các thành viên Ban chỉ đạo cần nâng cao vai trò, trách nhiệm của mình trong việc thực hiện tốt các nhiệm vụ đã được giao, phối hợp chặt chẽ trong chỉ đạo triển khai các hoạt động tuyên truyền bảo vệ an toàn lưới điện cũng như xử lý vụ việc vi phạm gây ảnh hưởng đến an toàn lưới điện. Đồng thời, UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo UBND các phường, xã, thị trấn kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp nhà ở, công trình xây dựng, đào đất, san nền vi phạm hành lang bảo vệ an toàn lưới điện cao áp. Tổ chức điều tra, xử lý nghiêm các hành vi xâm phạm về bảo vệ an toàn công trình lưới điện cao áp như phá hoại, trộm cắp vật tư thiết bị của hệ thống điện và các hành vi khác có liên quan đến an toàn lưới điện cao áp.

Ngay sau hội nghị, Ban Chỉ đạo bảo vệ an toàn công trình lưới điện cao áp tỉnh Yên Bái lễ phát động tuyên truyền bảo vệ an toàn công trình lưới điện cao áp trên địa bàn tỉnh năm 2023. 

Tại lễ phát động, lãnh đạo UBND tỉnh yêu cầu các cấp phối hợp với ngành Điện tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền hướng dẫn người dân các nội dung quy định của pháp luật về việc giải phóng mặt bằng và bảo vệ hành lang an toàn công trình điện. 

Ban chỉ đạo bảo vệ an toàn công trình lưới điện cao áp tỉnh Yên Bái ra quân xử lý phát quang 150 cây ảnh hưởng đến hành lang tuyến

Trong khuôn khổ lễ phát động, Ban chỉ đạo đã tổ chức ra quân xử lý phát quang 150 cây ảnh hưởng đến hành lang tuyến ở thôn 1 xã Nghĩa Lộ.


  • 16/05/2023 02:36
  • Mai Ngọc Lương
  • 3670