LG Energy Solution huy động được 1 tỷ USD trái phiếu xanh để đầu tư sản xuất pin lưu trữ năng lượng xanh

Ngày 19/9, đại diện của công ty sản xuất pin lớn nhất Hàn Quốc và lớn thứ 2 thế giới - LG Energy Solution đã xác nhận rằng họ đã huy động được 1 tỷ USD trong đợt phát hành trái phiếu xanh toàn cầu đầu tiên.

LG Energy Solution cho biết rằng, số trái phiếu trị giá 1 tỷ USD được họ phát hành bao gồm trái phiếu 3 năm trị giá 400 triệu USD và trái phiếu 5 năm trị giá 600 triệu USD. Trong đó, trái phiếu 3 năm được phát hành với lãi suất tương đương lãi suất trái phiếu Kho bạc kỳ hạn 3 năm cộng với 100 điểm cơ bản và trái phiếu 5 năm sẽ được cộng với 130 điểm cơ bản.

Một tháng trước đó, hãng tin Reuters cũng đã trích dẫn các nguồn tin cho biết LG Energy Solution đặt mục tiêu huy động khoảng 1 tỷ USD từ việc bán hai loại trái phiếu xanh mệnh giá bằng đồng đô la, như vậy, gã khổng lồ về sản xuất pin xe điện và pin lưu trữ năng lượng của Hà Quốc đã hoàn thành kế hoạch đề ra.

Trái phiếu xanh được hiểu cơ bản là trái phiếu dành cho các dự án có lợi ích cho môi trường, các giải pháp ứng phó với biến đổi khí hậu (Ảnh S&P Global)

LG Energy Solution cho biết họ có kế hoạch sử dụng nguồn vốn này để đẩy nhanh đầu tư vào mạng lưới sản xuất toàn cầu, mở rộng các danh mục sản phẩm, hướng tới mục tiêu dẫn đầu không chỉ về pin xe điện mà sẽ đặc biệt chú trọng phát triển các hệ thống sản xuất pin lưu trữ năng lượng (Energy Storage Systems - ESS) cũng  như các sản phẩm kết nối với nguồn năng lượng tái tạo khác.

“Trái phiếu xanh” về cơ bản là một công cụ tài chính có lãi suất cố định để huy động vốn từ các nhà đầu tư qua thị trường vốn, giống như các trái phiếu thông thường. Điểm khác biệt là trái phiếu xanh được tổ chức phát hành hoặc các cơ quan có thẩm quyền dán nhãn “xanh”. Tức là theo đó, tổ chức phát hành cam kết sử dụng số tiền huy động được một cách minh bạch và đặc biệt ưu tiên tài trợ hoặc tái tài trợ cho các dự án “xanh”, các tài sản hoặc các hoạt động kinh doanh có lợi ích cho môi trường, trong đó bao gồm cả năng lượng tái tạo, hiệu quả năng lượng và thích ứng biến đổi khí hậu.


  • 19/09/2023 03:46
  • Minh Thanh (Theo Reuters)
  • 3829