Hợp tác quản lý và vận hành nguồn năng lượng phân tán tại 21 tỉnh, thành phía Nam

Chiều 20/10 tại TP. Hồ Chí Minh, Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC) ký kết hợp tác với Trung tâm Điều độ Hệ thống điện Quốc gia (EVNNLDC) về quản lý, vận hành nguồn năng lượng phân tán trên các địa bàn của EVNSPC quản lý.

Theo thỏa thuận ký kết, EVNNLDC và EVNSPC phối hợp thực hiện công tác lập phương thức, vận hành nguồn điện mặt trời mái nhà và các nguồn phân tán khác thuộc phạm vi quản lý của EVNSPC. 

Hai đơn vị cũng hợp tác trong công tác quản lý nhu cầu phụ tải điện cho giai đoạn cao điểm mùa khô hàng năm; thu thập và trao đổi số liệu vận hành hệ thống điện; thực hiện công tác truyền thông, tổ chức các hội thảo, chương trình đào tạo trong các vấn đề hai bên cùng quan tâm.

Lãnh đạo EVNNLDC và EVNSPC ký kết hợp tác. Ảnh: ĐVCC

Một số nội dung hợp tác khác như: dự báo phụ tải, thu thập và quản lý số liệu công tơ đo đếm ranh giới; chia sẻ các ứng dụng công nghệ, giải pháp, sáng kiến được áp dụng trong công tác vận hành hệ thống điện.


  • 21/10/2022 08:12
  • H.Linh
  • 5832