Hỗ trợ người lao động có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn về nhà ở

Sau 10 năm thực hiện chương trình nhà ở Mái ấm Công đoàn do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phát động, Công đoàn Điện lực Việt Nam đã hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà ở cho hơn 500 cán bộ, công nhân viên và gia đình chính sách.

Cụ thể, đối với đoàn viên, công nhân viên chức lao động tại các đơn vị trong EVN có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn về nhà ở, Công đoàn Điện lực Việt Nam đã hỗ trợ xây dựng mới 209 nhà, tu sửa 149 nhà. Cũng trong 10 năm qua, Công đoàn Điện lực Việt Nam đã hỗ trợ xây dựng 151 nhà tình thương cho người nghèo, gia đình chính sách trên cả nước.

Chương trình được thực hiện từ nguồn vốn đóng góp của đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động trong toàn Tập đoàn về vận động quyên góp ủng hộ các hoạt động xã hội hằng năm theo văn bản liên tịch giữa Tổng giám đốc Tập đoàn và Ban thường vụ Công đoàn Điện lực Việt Nam thống nhất chỉ đạo. Trong đó, giá trị bình quân của mỗi nhà xây dựng mới là 53,7 triệu đồng, hỗ trợ sửa chữa 15,5 triệu đồng và hỗ trợ xây dựng nhà tình thương là 10,3 triệu đồng.

Cũng theo Công đoàn Điện lực Việt Nam, thông qua các quỹ Tấm lòng vàng, Liên đoàn Lao động địa phương, trong giai đoạn này đã hỗ trợ xây dựng được 13 nhà ở cho công nhân, viên chức, lao động thuộc các đơn vị ngoài Ngành với giá trị bình quân 20 triệu đồng/nhà.

Theo kế hoạch, trong giai đoạn 2016 - 2018, Công đoàn Điện lực Việt Nam sẽ tiếp tục thực hiện 150 Mái ấm công đoàn với giá trị bình quân 50 - 60 triệu đồng/nhà và hỗ trợ xây dựng 50 nhà tình thương, tình nghĩa khác.


  • 21/07/2015 02:30
  • Quang Vinh
  • 0 nhận xét


Gửi nhận xét