Đóng điện công trình lắp máy biến áp liên lạc 500/220kV Long Phú

Dự án Lắp máy biến áp liên lạc 500/220kV tại Sân phân phối 500/220kV Long Phú (xã Long Đức, huyện Long Phú, tỉnh Sóc Trăng) được Ban QLDA các công trình điện miền Nam (SPMB) thuộc Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện đóng điện thành công vào lúc 23h50 ngày 19/8.

Dự án do Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT) làm chủ đầu tư, Ban QLDA các công trình điện miền Nam quản lý điều hành dự án, Công ty Cổ phần tư vấn xây dựng Điện 3 thiết kế, Công ty Truyền tải điện 4 tiếp nhận vận hành.

Các đơn vị thực hiện thí nghiệm hiệu chỉnh trước khi đóng điện máy biến áp liên lạc 500/220kV tại Sân phân phối 500/220kV Long Phú

Dự án có quy mô đầu tư xây dựng: Lắp đặt 1 MBA 500/220/22kV - 600MVA (AT1) tại vị trí dự phòng sẵn trong sân phân phối 500/220 kV Long Phú. Phía 22kV bổ sung 1 máy biến áp tự dùng 22/0,4kV - 560kVA đấu nối vào phía 22kV của máy biến áp AT1. Hoàn thiện hệ thống điều khiển - bảo vệ phù hợp với thiết bị lắp mới.

Việc hoàn thành dự án giúp tiếp nhận công suất phát các nhà máy điện năng lượng mặt trời, nhà máy điện gió trong khu vực Đồng bằng Sông Cửu Long lên lưới điện 500kV quốc gia. Cùng với đó, việc hoàn thành lắp đặt máy biến áp và các đường dây truyền tải đấu nối từ Sân phân phối sẽ đảm bảo kết lưới khu vực ổn định, cung cấp điện cho các phụ tải vùng kinh tế trọng điểm khu vực miền Tây Nam Bộ, hỗ trợ vận hành linh hoạt và khai thác hiệu quả hệ thống điện khu vực miền Nam.

Được biết, Sân phân phối 500/220kV Long Phú do Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam làm chủ đầu tư. Hiện công trình này đang trong quá trình bàn giao cho EVN/EVNNPT.


  • 20/08/2023 02:00
  • Xuân Tiến
  • 4675