Đóng điện công trình Đường dây và Trạm biến áp 110kV Văn Yên tại Yên Bái

Ban Quản lý dự án lưới điện (Tổng công ty Điện lực miền Bắc - EVNNPC) vừa nghiệm thu, đóng điện công trình Đường dây và Trạm biến áp 110kV Văn Yên, tỉnh Yên Bái.

Máy biến áp T1, Trạm biến áp 110kV Văn Yên

Đường dây và trạm biến áp 110kV Văn Yên có tổng vốn đầu tư 115,7 tỷ đồng, do EVNNPC làm chủ đầu tư.

Công trình có quy mô xây mới trạm 110kV công suất 2x40MVA (giai đoạn đầu lắp trước 1 máy); xây dựng mới 10,98 km đường dây 110kV mạch kép và 0,35 km tuyến đường dây 35kV mạch kép.

Được khởi công từ tháng 10/2019, trong quá trình thi công, dự án gặp không ít khó khăn trong công tác giải phóng mặt bằng và ảnh hưởng của thời tiết. Tuy nhiên, chủ đầu tư và các đơn vị thi công đã tập trung toàn bộ nhân lực, vật tư thiết bị, máy móc đảm bảo tiến độ đề ra.

Sau khi đi vào vận hành, Đường dây và Trạm biến áp 110kV Văn Yên sẽ góp phần đáp ứng nhu cầu phát triển phụ tải; từng bước hoàn thiện cấu trúc lưới điện phân phối khu vực huyện Văn Yên và vùng lân cận; đáp ứng đủ các tiêu chuẩn kỹ thuật – an toàn vận hành, giảm tổn thất và nâng cao chất lượng điện năng; tạo tiền đề để từng bước phát triển lưới điện phân phối thông minh tại khu vực đông dân cư trong các thành phố/thị xã vừa và nhỏ trên địa bàn tỉnh Yên Bái.


  • 17/03/2021 04:34
  • Mai Hương
  • 2323