Hoàn thành giai đoạn 1 dự án nâng công suất Trạm biến áp 500kV Quảng Ninh

Vừa qua, Ban Quản lý dự án các công trình điện miền Bắc (NPMB - thuộc Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia) đã nghiệm thu đóng điện máy biến áp AT2 500kV - 600MVA thuộc dự án nâng công suất Trạm biến áp 500kV Quảng Ninh.

Máy biến áp AT2 500 kV - 600MVA - TBA 500kV Quảng Ninh

Dự án nâng công suất Trạm biến áp 500kV Quảng Ninh có quy mô thay thế 2 MBA 500kV - 600MVA. Trong giai đoạn này, thay thế 1 máy biến áp (từ 450MVA lên 600MVA) cùng một số hạng mục khác.

Dự án này là công trình năng lượng cấp đặc biệt, nhóm B, có tổng mức đầu tư hơn 287 tỷ đồng. Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT) làm chủ đầu tư, giao NPMB quản lý thực hiện dự án. Công ty Truyền tải điện 1 là đơn vị tiếp nhận quản lý vận hành sau khi hoàn thành đóng điện.

Việc đóng điện MBA AT2 500kV - 600MVA giúp đảm bảo truyền tải công suất các nhà máy điện khu vực Đông Bắc theo yêu cầu vận hành hệ thống điện; chống quá tải cho TBA 500kV Quảng Ninh, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế, xã hội cho tỉnh Quảng Ninh và khu vực lân cận.

 


  • 14/03/2021 11:06
  • PV
  • 2305