Hoàn thành mở rộng Trạm biến áp 500kV Dốc Sỏi (Quảng Ngãi)

Vào lúc 0h15 phút ngày 7/3/2021, Ban Quản lý dự án các công trình điện miền Trung (CPMB) phối hợp với các đơn vị liên quan đóng điện đưa vào vận hành hạng mục mở rộng Trạm biến áp 500kV Dốc Sỏi, thuộc dự án đường dây 500kV mạch 3 đoạn Dốc Sỏi - Pleiku 2.

Các kháng điện 500kV tại TBA 500kV Dốc Sỏi

Hạng mục mở rộng TBA 500kV Dốc Sỏi được xây dựng trên phần diện tích mở rộng hơn 9 hecta tại xã Bình Nguyên, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi.

Quy mô: cải tạo sơ đồ phía 500kV từ sơ đồ tứ giác hiện hữu thành sơ đồ 3/2; mở rộng thêm 8 ngăn (2 ngăn đi sân phân phối 500kV Quảng Trạch, 2 ngăn đi TBA 500kV Pleiku 2, dự phòng đất cho 4 ngăn lộ); lắp 2 bộ kháng bù ngang (500kV - 192MVAr) và 2 bộ tụ bù dọc (500kV - 43Ω - 2000A) cho đường dây 500kV Quảng Trạch - Dốc Sỏi (2 mạch); lắp 2 bộ kháng bù ngang (500kV - 65MVAr), 2 bộ tụ bù dọc (500kV - 30,5 Ω - 2000A) cho đường dây 500kV Dốc Sỏi - Pleiku2 (2 mạch).

Hạng mục còn trang bị bộ khuếch đại quang; bổ sung các mo-đun giao diện quang cho thiết bị truyền dẫn quang hiện hữu; trang bị các thiết bị truyền cắt xa cho các rơ-le bảo vệ.

Hoàn thành đóng điện hạng mục mở rộng TBA 500kV Dốc Sỏi có ý nghĩa hết sức quan trọng, sẵn sàng cho việc đóng điện đưa vào vận hành đường dây 500kV Dốc Sỏi - Pleiku 2 (dự kiến cuối tháng 3/2021).

 


  • 07/03/2021 08:00
  • Lê Việt
  • 3383