Đảng bộ Tập đoàn Điện lực Việt Nam: Tiếp tục học tập và làm theo gương Bác

Trong những năm qua, Đảng bộ Tập đoàn Điện lực Việt Nam đã luôn gắn việc thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Hồ Chí Minh với nhiệm vụ chính trị được giao.

Theo ông Nguyễn Hữu Tuấn - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy EVN: “Những năm qua, việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác đã trở thành “sợi chỉ đỏ” xuyên suốt quá trình hoạt động của mỗi tổ chức, cá nhân, đảng viên trong Tập đoàn. Lời dạy của Bác về cần, kiệm, liêm, chính, chí công, vô tư, về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, Đảng viên nhất là cán bộ chủ chốt đã và đang là “kim chỉ nam” để CBCNV Tập đoàn phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ sản xuất - kinh doanh, đưa Tập đoàn phát triển bền vững”. 

Vì vậy, mặc dù đứng trước nhiều khó khăn, thử thách, BCH Đảng bộ vẫn vững vàng lãnh đạo Tập đoàn vươn lên, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được Đảng, Chính phủ giao phó. Việc làm theo gương Bác được cụ thể hóa bằng các phong trào thi đua lao động sáng tạo, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả trong sản xuất kinh doanh; đồng thời duy trì đều đặn các phong trào đền ơn đáp nghĩa, các hoạt động vì cuộc sống cộng đồng. 

Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy EVN - Nguyễn Hữu Tuấn nhận Bằng khen của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương

Việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí được Đảng ủy Tập đoàn triển khai thực hiện một cách khoa học, sáng tạo như, đề xuất thực hiện chủ đề theo từng năm, từng thời kỳ như, “Tối ưu hóa chi phí”, “Điện cho miền Nam”, “Quản trị thủy điện”… Những chủ đề này đã được các đơn vị trong Tập đoàn triển khai sâu rộng, có nhiều cách làm mới, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, tiết kiệm chi phí. 

Đến nay, tổng công suất đặt của hệ thống điện quốc gia đã lên tới gần 39.000 MW; sản lượng điện năm 2015 đạt 159,4 tỷ kWh. Hệ thống điện quốc gia phát triển mạnh và ngày càng hiện đại với một thể thống nhất gồm các nhà máy điện, lưới điện truyền tải, lưới điện phân phối trải khắp cả nước, từ Bắc vào Nam, quy mô hệ thống điện của Việt Nam đã vươn lên xếp thứ 2 Đông Nam Á và thứ 30 thế giới.

Với phương châm “khách hàng là lý do tồn tại của EVN”, công tác kinh doanh và dịch vụ khách hàng của Tập đoàn có nhiều chuyển biến tích cực. Chỉ số tiếp cận điện năng và các chỉ số độ tin cậy, dịch vụ cung cấp điện được cải thiện rõ rệt, được các tổ chức quốc tế và người dân ghi nhận, đánh giá cao.

Tập đoàn đã thực hiện tốt kế hoạch về đầu tư phát triển, hoàn thành đưa vào vận hành nhiều công trình nguồn và lưới điện trọng điểm, cấp bách; kết cấu hạ tầng kĩ thuật điện lực được củng cố, nâng cấp, đáp ứng nhu cầu điện cả nước, đặc biệt là khu vực phía Nam. Hoạt động kinh doanh điện năng bắt đầu có lãi, bảo toàn, phát triển vốn nhà nước và Tập đoàn Điện lực Việt Nam trở thành một tập đoàn kinh tế mạnh…

Nhiều công trình dự án nguồn và lưới điện của EVN đảm bảo tiến độ, chất lượng công trình

Có được thành tích trên, trong những năm qua, Đảng bộ EVN luôn quán triệt và thực hiện có hiệu quả đường lối, chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước, đặc biệt quán triệt sâu sắc Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị về Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, gắn việc học tâp và làm theo gương Bác với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị, tập thể, cá nhân thông qua việc đề ra các biện pháp, chủ động, sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ. 

Theo đó, bám sát tình hình thực hiện của Tập đoàn, Đảng ủy đã kịp thời ban hành các văn bản để lãnh đạo, chỉ đạo việc triển khai thực hiện Chỉ thị 03 trong toàn Đảng bộ, đưa việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trở thành nhiệm vụ thường xuyên của tổ chức và cá nhân. Kịp thời thành lập và kiện toàn, phát huy hiệu quả hoạt động của bộ phận giúp việc cấp ủy về đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh các cấp.

Công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện Chỉ thị 03 được Đảng ủy tăng cường, kết hợp kiểm tra, giám sát chuyên đề với chương trình kiểm tra, giám sát chung của Ban Thường vụ và các ban Đảng. Chú trọng công tác tổng kết, sơ kết, gặp mặt biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác. Việc triển khai học tập chuyên đề về công tác tuyên truyền thực hiện Chỉ thị 03 được chỉ đạo kịp thời, thiết thực, hiệu quả phù hợp với tình hình thực tế của đơn vị.

Từ việc tích cực triển khai và tổ chức tốt việc học tập và làm theo tấm gương, tư tương đạo đức của Bác chính là động lực to lớn, là nhân tố quan trọng góp phần xây dựng Đảng bộ Tập đoàn ngày càng trong sạch, vững mạnh, lãnh đạo Tập đoàn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của Đảng, Nhà nước và Nhân dân giao phó. 

Tại Hội nghị Tổng kết 5 năm triển khai thực hiện Chỉ thị 03 do Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương đã tổ chức và tháng 5/2016, Đảng bộ EVN vinh dự có 3 tập thể và 3 cá nhân được nhận Bằng khen:

1. Tập thể:
- Đảng bộ Tập đoàn Điện lực Việt Nam
- Đảng bộ Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia
- Đảng bộ Công ty Thủy điện Hòa Bình
2. Cá nhân:
- Đồng chí Nguyễn Hữu Tuấn - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy EVN
- Đồng chí Đặng Phan Tường - Ủy viên Ban thường vụ Đảng ủy EVN, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia
- Đồng chí Nguyễn Văn Minh - Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ EVN, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công ty Thủy điện Hòa Bình.  


  • 22/06/2016 10:58
  • Theo TCĐL Chuyên đề Quản lý và Hội nhập