Đảm bảo tiến độ giải phóng mặt bằng để xây dựng Trung tâm Điện lực Quảng Trạch

Văn phòng UBND tỉnh Quảng Bình vừa có thông báo kết luận của Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh - Nguyễn Xuân Quang sau khi làm việc với Ban Quản lý dự án Nhiệt điện 2 (thuộc Tổng công ty Phát điện 1, Tập đoàn Điện lực Việt Nam) về triển khai các dự án thuộc Trung tâm Điện lực Quảng Trạch.

Chủ tịch HĐTV Dương Quang Thành (thứ 2 từ phải sang) thị sát địa điểm xây dựng Trung tâm Điện lực Quảng Trạch - Nguồn ảnh: EVNEIC

Theo đánh giá của tỉnh Quảng Bình, Ban Quản lý dự án Nhiệt điện 2 (ANĐ2) đang tích cực triển khai các công việc liên quan đến việc điều chỉnh Quy hoạch Trung tâm Điện lực Quảng Trạch, điều chỉnh thiết kế cơ sở và tổng mức đầu tư dự án Cơ sở hạ tầng và dự án Nhà máy Nhiệt điện Quảng Trạch 1, dự kiến cuối tháng 4/2017 sẽ khởi công hạng mục san nền và khởi công xây dựng nhà máy chính vào tháng 12/2017.

Xác định 2 dự án Nhiệt điện Quảng Trạch 1, Nhiệt điện Quảng Trạch 2 là những dự án trọng điểm động lực của tỉnh, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, địa phương liên quan phải tập trung chỉ đạo, phối hợp chặt chẽ với ANĐ2 thực hiện tốt công tác giải phóng mặt bằng (GPMB), đồng thời đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn.

Trong đó, ông Nguyễn Xuân Quang yêu cầu huyện Quảng Trạch phải huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc; phải có sự lãnh đạo, chỉ đạo mạnh mẽ, quyết liệt và có giải pháp đồng bộ, đồng thời đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn; riêng các tồn đọng về GPMB liên quan đến thi công nhà máy chính phải hoàn thành trước ngày 31/3/2017.

Lãnh đạo tỉnh Quảng Bình cũng chỉ đạo huyện Quảng Trạch tập trung ưu tiên để hoàn trả mặt bằng triển khai dự án đối với những trường hợp hộ dân tái lấn chiếm để sản xuất nông nghiệp, hoặc đã nhận tiền đền bù nhưng chưa chịu di dời,...

Toàn văn thông báo có file đính kèm.

TB-557-UBND.doc


  • 15/03/2017 02:49
  • Huyền Thương
  • 7632