Công ty Điện lực Quảng Ninh phấn đấu nâng tỷ lệ công tơ điện tử đạt 70% năm 2021

Năm 2021, Công ty Điện lực Quảng Ninh phấn đấu thay thế trên 100.000 công tơ cơ sang công tơ điện tử có công nghệ đọc xa, nâng tỷ lệ sử dụng công tơ điện tử trong tỉnh Quảng Ninh lên 70%.

Công nhân Điện lực TP Hạ Long sử dụng sóng 3G truyền số liệu chỉ số công tơ về máy chủ của hệ thống.

Công tơ điện tử thay thế là loại có gắn modun kết nối với thiết bị đọc chỉ số tự động hoàn toàn (ARM) theo công nghệ RF-DCU hoặc PLC-DCU. Khi đến kỳ ghi chỉ số hằng tháng, lượng điện năng tiêu thụ của khách hàng được cập nhật trực tiếp trên hệ thống máy chủ của ngành Điện, đảm bảo chính xác và tăng năng suất lao động.

Ngoài ra, khách hàng cũng có thể tra cứu trực tiếp lượng điện đã dùng trong tháng, khi các dữ liệu trên được kết nối và cập nhật lên website của Trung tâm Chăm sóc khách hàng Tổng công ty Điện lực miền Bắc.

Hiện nay, PC Quảng Ninh đang quản lý trên 438.000 công tơ đo đếm điện, trong đó khoảng 50% là công tơ điện tử, còn lại là công tơ cơ khí.

Theo ông Vũ Đình Tân - Phó giám đốc Công ty Điện lực Quảng Ninh, công ty sẽ tiếp tục hiện đại hóa thiết bị đo đếm điện năng, tiến tới lắp đặt 100% công tơ điện tử, tạo điều kiện thuận lợi trong việc chuyển đổi số công tác ghi chỉ số và tính hóa đơn tiền điện. Đồng thời, giúp khách hàng dễ dàng quản lý lượng điện tiêu thụ hàng tháng, đảm bảo tính công khai, minh bạch trong kinh doanh mua bán điện.


  • 31/03/2021 02:00
  • Ngọc Lan - Đặng Thành
  • 3746