Công điện thượng khẩn của Tập đoàn Điện lực Việt Nam về triển khai đối phó với Cơn bão số 4

Ngày 23/7/2012, Tập đoàn Điện lực Việt Nam đã có Công điện Thượng khẩn số 143/EVN-KTSX về việc triển khai đối phó với Cơn bão số 4.

Mời độc giả xem Công điện của Ban Chỉ đạo Phòng chống lụt bão Trung ương và Công điện của Bộ Công Thương tại file đính kèm

Cong dien Bo CT.PDF
Cong_Dien.pdf


  • 23/07/2012 05:10
  • EVN