Công điện thượng khẩn của EVN về việc ứng phó với mưa lũ ở Bắc Bộ

Tập đoàn Điện lực Việt Nam vừa có công điện thượng khẩn số 3134/EVN-AT ngày 12/7/2017 gửi các đơn vị trực thuộc về việc chủ động phòng chống, hạn chế thiệt hại do đợt mưa lớn kéo dài trên diện rộng đang diễn ra ở khu vực Bắc Bộ.

Thực hiện các chỉ đạo trong Công điện số 997/CĐ-TTg ngày 11/7/2107 của Thủ tướng Chính phủ, Công điện số 6214 CĐ/BCT-PCTT ngày 12/7/2017 của Bộ Công Thương về triển khai đối phó với đợt mưa lớn kéo dài trên diện rộng, khu vực Bắc Bộ, để chủ động phòng chống, hạn chế thiệt hại do mưa lũ gây ra, Tập đoàn Điện lực Việt Nam yêu cầu các đơn vị khẩn trương thực hiện các công việc sau:

1. Triển khai phương án phòng chống để đối phó với mưa lũ, giông sét, xử lý kịp thời các tình huống, đảm bảo an toàn cung cấp điện, an toàn cho người, thiết bị, công trình và an toàn cho nhân dân, chuẩn bị đầy đủ người, phương tiện để khắc phục nhanh các sự cố do thiên tai gây ra. 

2. Các đơn vị quản lý lưới điện tăng cường kiểm tra để sớm phát hiện khu vực có khả năng sạt lở đất, ảnh hưởng đến cột, trạm và có phương án xử lý kịp thời.

3. Các Tổng công ty Điện lực: (i) chỉ đạo các đơn vị trực thuộc đảm bảo cung cấp điện an toàn và ứng phó kịp thời với các tình huống có thể xảy ra, đảm bảo cấp điện an toàn cho các trạm bơm tiêu úng, (ii) phối hợp với BCH PCTT và TKCN tỉnh cung cấp điện dự phòng cho các phụ tải quan trọng khi mất nguồn điện lưới, (iii) chỉ đạo các Công ty cổ phần thủy điện trực thuộc rà soát kiểm tra công trình, nguồn điện dự phòng, theo dõi sát tình hình thuỷ văn, vận hành hồ chứa theo quy trình, phối hợp chặt chẽ với các địa phương liên quan, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người, thiết bị, công trình, hồ chứa và vùng hạ du.

4. Các Công ty thuỷ điện kiểm tra công trình, hồ, đập, nguồn điện dự phòng, theo dõi sát tình hình thuỷ văn, mưa lũ, lượng nước về hồ, vận hành hồ chứa theo quy trình, phối hợp chặt chẽ với các địa phương liên quan, thông báo tình hình vận hành hồ chứa cho các cơ quan chức năng theo đúng quy định, tăng cường cảnh báo cho nhân dân vùng hạ du khi vận hành phát điện và vận hành xả lũ, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người, thiết bị, công trình, hồ chứa, vùng hạ du.

5. Các Ban Quản lý dự án kiểm tra công trường, theo dõi sát diễn biến mưa lũ, tổ chức phòng, chống, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người, thiết bị và công trình.

6. Các đơn vị tổ chức trực ban nghiêm túc 24/24h; tăng cường kiểm tra công tác chuẩn bị phòng, chống và xử lý ảnh hưởng của thiên tai; báo cáo các nội dung liên quan trên trang thông tin điện tử phục vụ công tác PCTT và TKCN Tập đoàn Điện lực Việt Nam (phongchongthientai.evn.com.vn) trước 09h00 và 15h00 hàng ngày. 

Toàn văn công điện trong file đính kèm.

congdien3134.pdf


  • 12/07/2017 07:14
  • Theo Ban An toàn EVN
  • 10476