Công điện thượng khẩn của EVN về ứng phó với bão số 13 (Haikui)

Công điện số 5309/EVN-AT ngày 10/11/2017 của Tổng giám đốc Tập đoàn Điện lực Việt Nam gửi các đơn vị trực thuộc về việc chủ động ứng phó với bão số 13.

Xem thêm Công điện hỏa tốc số 89/CĐ-TW hồi 7h30 ngày 10/11/2017 của Ban chỉ đạo TW về Phòng chống thiên tai- Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố thiên tai và TKCN tại đây


  • 10/11/2017 03:39
  • Theo Ban An toàn EVN