Công điện của Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo Phòng chống lụt bão Trung ương về cơn bão số 5

Hồi 8h ngày 17/8/2012, Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo Phòng chống lụt bão Trung ương - Văn phòng Ủy ban quốc gia Tìm kiếm cứu nạn có Công điện số 34/CĐ-TW (số 05 về cơn bão số 5). Mời độc giả xem file đính kèm

cong dien 34 van phong thuong truc ban chi dao.pdf


  • 17/08/2012 09:27
  • Theo Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo Phòng chống lụt bão Trung ương