Công điện của Ban Chỉ đạo Phòng chống lụt bão Trung ương về cơn bão số 7

Hồi 18 giờ 30  ngày 03/10/2012, Ban Chỉ đạo Phòng chống lụt bão Trung ương - Ủy ban quốc gia tìm kiếm cứu nạn có Công điện số 46/CĐ-TW về cơn bão số 4.

Mời độc giả xem nội dung Công điện tại file đính kèm

Cong dien Bao so 7 (03-10-2012)-in.doc


  • 04/10/2012 08:30
  • Theo Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo Phòng chống lụt bão Trung ương