Công điện của Ban Chỉ đạo Phòng chống lụt bão Trung ương về Cơn bão số 12

Hồi 09h30' ngày 02/11/2013, Ban Chỉ đạo Phòng chống lụt bão Trung ương - Ủy ban Quốc gia tìm kiếm cứu nạn đã có Công điện hỏa tốc số 82/CĐ-TW về việc đối phó với Cơn bão số 12. Mời Quý đôc giả xem Công điện tại file đính kèm.

Cong dien 82.pdf


  • 02/11/2013 10:47
  • Theo Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo Phòng chống lụt bão Trung ương
  • 5070


Gửi nhận xét