Công điện của Ban Chỉ đạo Phòng chống lụt bão Trung ương

Hồi 12h45 ngày 23/7/2012, Ban Chỉ đạo Phòng chống lụt bão Trung ương đã ra Công điện số 12/CĐ-VPTW. Mời độc giả xem Công điện tại file đính kèm

Cong_Dien.pdf


  • 23/07/2012 02:00
  • Theo Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo Phòng chống lụt bão Trung ương