Công bố các quyết định bổ nhiệm Hội đồng thành viên EVNHANOI

Ngày 30/9, tại Hà Nội, Chủ tịch HĐTV EVN Dương Quang Thành đã trao các quyết định bổ nhiệm nhân sự HĐTV Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội (EVNHANOI).

Chủ tịch HĐTV EVN Dương Quang Thành trao các quyết định bổ nhiệm nhân sự HĐTV Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội

Cụ thể, theo các Quyết định được Hội đồng thành viên EVN ký ban hành ngày 24/9/2019:

Ông Nguyễn Anh Tuấn - Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc EVNHANOI giữ chức vụ Chủ tịch HĐTV EVNHANOI (Quyết định số 349/QĐ-EVN).

Ông Nguyễn Danh Duyên - Phó Tổng giám đốc EVNHANOI giữ chức vụ Thành viên HĐTV EVNHANOI kiêm Tổng giám đốc EVNHANOI (Quyết định số 368/QĐ-EVN).

Ông Nguyễn Xuân Thắng - Trưởng Ban Kinh doanh EVNHANOI giữ chức vụ Thành viên HĐTV EVNHANOI (theo Quyết định số 366/QĐ-EVN).

Ông Trần Văn Thương - Trưởng Ban Kiểm toán nội bộ và Giám sát tài chính EVNHANOI giữ chức vụ Thành viên HĐTV EVNHANOI (theo Quyết định số 379/QĐ-EVN).

Các quyết định có hiệu lực kể từ ngày 1/10/2019.

Chủ tịch HĐTV EVN Dương Quang Thành ký Hợp đồng ủy quyền quản lý phần vốn nhà nước của EVN tại EVNHANOI

Cũng trong buổi lễ này, Chủ tịch HĐTV EVN Dương Quang Thành đã ký Hợp đồng ủy quyền quản lý phần vốn nhà nước của EVN tại Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội. 

Ông Nguyễn Anh Tuấn - Chủ tịch HĐTV EVNHANOI gửi lời cảm ơn sự tín nhiệm, tin tưởng của lãnh đạo Tập đoàn Điện lực Việt Nam và cam kết sẽ nỗ lực hết sức mình cùng tập thể Đảng ủy, HĐTV, Ban Tổng giám đốc và toàn thể CBNV Tổng công ty đoàn kết vượt qua mọi thách thức, hoàn thành các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh, tài chính và đầu tư xây dựng mà cấp trên đã giao.

EVNHANOI là đơn vị cuối cùng trong 9 Tổng công ty của Tập đoàn đã kiện toàn mô hình HĐTV, Tổng giám đốc, Kiểm soát viên.


  • 30/09/2019 06:12
  • Trương Hưng
  • 15874