Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng làm việc với EVN

Sáng ngày 6/12, tại Hà Nội, Đoàn công tác của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng do ông Phạm Trọng Đạt – Cục trưởng Cục Chống tham nhũng (Thanh tra Chính phủ) làm trưởng đoàn đã làm việc với Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) về kế hoạch kiểm tra, giám sát, đôn đốc công tác phòng, chống tham nhũng năm 2017.

Tham dự buổi làm việc có lãnh đạo các cục, vụ của Thanh tra Chính phủ, Văn phòng Chính phủ, Bộ Công Thương. Về phía Tập đoàn Điện lực Việt Nam có ông Dương Quang Thành – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV, Trưởng ban Chỉ đạo Phòng chống tham nhũng EVN; ông Đặng Hoàng An – Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng giám đốc EVN cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy, HĐTV, Phó tổng giám đốc và lãnh đạo 9 Tổng công ty trực thuộc.

Ông Phạm Trọng Đạt cho biết: Mục đích yêu cầu của đoàn công tác là thông qua công tác kiểm tra, giám sát, đôn đốc để nắm tình hình, đánh giá sự lãnh đạo, chỉ đạo và kết quả công tác phòng, chống tham nhũng. Phát hiện những hạn chế, khó khăn, vướng mắc, làm rõ nguyên nhân, chỉ đạo biện pháp chấn chỉnh, khắc phục nhằm nâng cao hiệu quả của công tác này; tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng và Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng.

Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng làm việc với EVN

Theo đó, công tác kiểm tra, giám sát, đôn đốc phải được tiến hành theo kế hoạch đề ra. Việc xem xét, đánh giá, kết luận, chỉ đạo phải bảo đảm chính xác, khách quan, kịp thời chấn chỉnh xử lý nếu có sai phạm.

Nội dung kiểm tra, giám sát, đôn đốc gồm công tác lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy về phòng, chống tham nhũng; kết quả triển khai các nhiệm vụ và giải pháp phòng ngừa tham nhũng; việc thực hiện các kết luận và kiến nghị của các đoàn kiểm tra, giám sát của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng…

Ông Đạt cho biết, đây là cơ sở quan trọng để Đảng và Nhà nước, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng đưa ra những có chính sách, pháp luật đối với các doanh nghiệp nhà nước. 

Trong thời gian qua, EVN đã nghiêm chỉnh chấp hành các quy định trong công tác phòng chống tham nhũng; thực hiện cải cách hành chính, công khai, minh bạch trong hoạt động, đổi mới công nghệ trong sản xuất kinh doanh. Đồng thời, thực hiện đúng quy định của pháp luật về minh bạch tài sản, thu nhập hàng năm. Việc chuyển đổi vị trí công tác của cán bộ, công chức, viên chức được thực hiện nghiêm túc theo hướng dẫn. Ngoài ra, công tác thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại tố cáo, phát hiện xử lý tham nhũng được xử lý theo đúng quy định hiện hành.