Đóng điện dự án nâng công suất Trạm biến áp 500 kV Đà Nẵng

Vào lúc 03 giờ  26 phút ngày 18/4/2016 tại Trạm biến áp 500 kV Đà Nẵng, Công ty Truyền tải điện 2 (PTC2) đã đóng điện dự án thay máy biến áp 220 kV - 125 MVA bằng máy biến áp 220 kV - 250 MVA và các thiết bị phân phối đồng bộ nhằm nâng cao công suất trạm.

Trước khi dự án nâng công suất được triển khai, Trạm biến áp 500 kV Đà Nẵng có 2 máy biến áp 500 kV - 450 MVA, 1 máy biến áp AT3 220 kV - 125 MVA, 1 máy biến áp AT4 220 kV - 250 MVA với tổng dung lượng 1.275 MVA.

Để đáp ứng nhu cầu phụ tải của thành phố Đà Nẵng trong giai đoạn đến năm 2020, Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT) đã đầu tư trên 51,7 tỷ đồng và giao PTC2 thay mặt chủ đầu tư thực hiện thay máy biến áp AT3 220 kV - 125 MVA bằng máy biến áp 220 kV - 250 MVA, nâng tổng dung lượng của trạm lên 1.400 MVA. Công trình thay máy biến áp được khởi công ngày 31/12/2015.

Ông Nguyễn Tiến Dũng - Phó giám đốc PTC2 cho biết: Nhu cầu phụ tải của Đà Nẵng thời gian qua tăng rất nhanh. Nếu như năm 2010 là 237 MW thì đến năm 2015 là 500 MW và dự báo năm 2020 là 892 MW.  Việc hoàn thành dự án nâng công suất tại TBA 500 kV Đà Nẵng sẽ góp phần cung cấp điện an toàn, liên tục, nâng cao độ tin cậy và vận hành linh hoạt cho các phụ tải trên địa bàn cũng như nâng cao công suất truyền tải trên hệ thống 500 kV Bắc- Nam, phục vụ mục tiêu phát triển kinh tế, xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng của đất nước.

Được biết, năm 2016 - 2017, PTC2 tiếp tục triển khai thêm các dự án đường dây 220 kV: Hòa Khánh - Hải Châu và Đà Nẵng - Ngũ Hành Sơn; 2 trạm biến áp 220 kV Ngũ Hành Sơn và Hải Châu.

 


  • 19/04/2016 01:55
  • Quang Thắng
  • 0 nhận xét


Gửi nhận xét