Đầu tư hơn 700 tỷ đồng phát triển lưới điện cho Trà Vinh

Theo Sở Công Thương Trà Vinh, Tổng công ty Điện lực miền Nam đang triển khai kế hoạch xây dựng mới và cải tạo nhiều công trình lưới điện phục vụ sản xuất và sinh hoạt trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016 – 2020, với tổng vốn đầu tư hơn 700 tỷ đồng.

Theo kế hoạch từ 2016 – 2018, Tổng công ty Điện lực miền Nam sẽ xây dựng 6 công trình trọng điểm.

Trong số này có 5 công trình sẽ hoàn thành vào năm 2017 gồm: Trạm biến áp 110 kV (40 MVA) Trà Cú và đường dây 110 kV Cầu Kè – Trà Cú – Duyên Hải có chiều dài 48 km với số vốn đầu tư 248 tỷ đồng; Trạm biến áp 110 kV (40MVA) Cầu Ngang và đường dây đấu nối dài 1 km có vốn đầu tư 43 tỷ đồng; cải tạo trạm biến áp 110 kV Trà Vinh, vốn đầu tư 12 tỷ đồng; phân pha dây dẫn đường dây 110 kV 171 Trà Vinh 2 đến 176, 177 Vĩnh Long 2 dài 63 km, vốn đầu tư 119 tỷ đồng; lộ ra 110 kV của trạm 220 kV Trà Vinh dài 7 km được đấu nối vào đường dây Vũng Liêm – Long Đức, vốn đầu tư 34 tỷ đồng. Riêng phân pha dây dẫn đường dây 110 kV từ 172 Trà Vinh 2 đến 171 – 7 dài 34 km với số vốn đầu tư 54 tỷ đồng sẽ đóng điện vào năm 2018.

Bên cạnh đó, Tổng công ty Điện lực miền Nam còn đầu tư dự án cung cấp điện nông thôn từ lưới điện quốc gia tỉnh Trà Vinh giai đoạn 2016 - 2020 với tổng vốn đầu tư khoảng 307 tỷ đồng, gồm các công trình: 190 km đường dây trung thế, 511 km đường dây hạ thế và 13,31 MVA dung lượng trạm biến áp phân phối cung cấp điện cho trên 12.260 hộ dân.

Ông Trần Quốc Tuấn, Giám đốc Sở Công Thương tỉnh cho biết, Trà Vinh hiện có hơn 261.000 hộ dân sự dụng điện, đạt tỷ lệ 98%. Tuy nhiên, trên địa bàn tỉnh vẫn còn 20.130 hộ dân ở vùng nông thôn (chiếm khoảng 10% số hộ ở nông thôn) đang sử dụng điện theo phương thức nối đuôi không an toàn; trong đó có 7.800 hộ nghèo và cận nghèo.

Sau khi hoàn thành các công trình xây dựng phát triến hệ thống lưới điện do Tổng công ty Điện lực miền Nam đầu tư, Trà Vinh sẽ cơ bản không còn thiếu điện sinh hoạt và sản xuất.

 


  • 13/04/2016 03:18
  • Theo TTXVN
  • 0 nhận xét


Gửi nhận xét