Đóng điện cấp điện áp 110 kV công trình Trạm biến áp 220 kV Mỏ Cày

Ban Quản lý dự án các công trình điện miền Nam (SPMB) thuộc Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT) vừa đóng điện nghiệm thu công trình Trạm biến áp 220 kV Mỏ Cày - chào mừng kỷ niệm 41 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước 30/4 và Ngày Quốc tế lao động 1/5.

Công trình Trạm biến áp 220 kV Mỏ Cày được xây dựng tại ấp Tân Lộc, xã Tân Hội, huyện Mỏ Cày Nam, tỉnh Bến Tre. Công trình có quy mô đầu tư xây dựng mới TBA 220/110 kV công suất đặt 2 x 125 MVA gồm 02 máy biến áp tự ngẫu 3 pha 220/110/22 kV-125 MVA, giai đoạn này lắp đặt 01 MBA tự ngẫu 3 pha công suất 125 MVA.

Công trình TBA 220 kV Mỏ Cày được hoàn thành sẽ tăng cường liên kết lưới điện 220 kV – 110 kV trong khu vực, góp phần tiếp nhận và giải phóng công suất của Trung tâm Điện lực Duyên Hải, giảm tổn thất công suất và điện năng, nâng cao độ tin cậy của hệ thống, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng của tỉnh Bến Tre và khu vực lân cận.

Dự án có tổng mức đầu tư hơn 330 tỷ đồng do EVNNPT làm chủ đầu tư; SPMB đại diện chủ đầu tư điều hành, quản lý dự án; Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng điện 3 thiết kế; Liên danh Tổng công ty Lắp máy Việt Nam và Công ty cổ phần Licogi 16 thi công; Công ty Truyền tải điện 4 tiếp nhận quản lý vận hành sau khi công trình hoàn thành.

 


  • 04/05/2016 09:17
  • Minh Nguyên