Trà Vinh: Gần 35 ngàn hộ dân đồng bào Khmer có điện lưới quốc gia

  • 24/08/2016

Sáng 24/8 tại huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh, Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC) tổ chức lễ mừng công Dự án cung cấp điện cho các hộ dân chưa có điện chủ yếu là đồng bào Khmer tại tỉnh Trà Vinh.

Chi tiết...