Tổng công ty Phát điện 3 nhận Chứng chỉ Bình đẳng giới toàn cầu EDGE

Tổng công ty Phát điện 3 (EVNGENCO 3) vừa chính thức nhận được Chứng chỉ Bình đẳng giới toàn cầu EDGE (Economic Dividends for Gender Equality - Lợi ích kinh tế từ bình đẳng giới), cấp độ ASSESS do tổ chức EDGE Certified Foundation (Thụy Sỹ) cấp.

EVNGENCO 3 đạt được Chứng chỉ Bình đẳng giới toàn cầu EDGE 

EVNGENCO 3 là một trong 2 đơn vị thuộc EVN đã đạt được chứng chỉ này.

Việc được nhận Chứng chỉ EDGE đã khẳng định các chế độ, chính sách của EVN nói chung và EVNGENCO 3 nói riêng hướng tới phát triển bình đẳng giới cũng như sự cam kết của lãnh đạo EVNGENCO 3 trong việc phát triển công tác bình đẳng giới tại EVNGENCO 3. 

Để nhận được Chứng chỉ EDGE, EVNGENCO 3 đã trải qua quá trình khảo sát hơn 2.700 CBCNV trong tổng công ty, với tỉ lệ hoàn thành khảo sát hơn 95%, đánh giá chính sách và thực thi bình đẳng giới theo các tiêu chuẩn EDGE do Intertek - đơn vị kiểm toán độc lập của Mỹ, chi nhánh tại Việt Nam thực hiện.

Qua quá trình khảo sát, đánh giá dữ liệu thu thập từ EVNGENCO 3 cũng như kiểm toán hồ sơ triển khai, EVNGENCO 3 được ghi nhận đạt được sự bình đẳng giới trong nguồn nhân lực, thực hiện một cách hiệu quả chính sách và hành động về bình đẳng giới.

Trong các lĩnh vực được đánh giá, đáng chú ý, EVNGENCO 3 đạt đến 83% trên thang điểm bình đẳng giới về tuyển dụng và thăng tiến, 100% về văn hóa doanh nghiệp; cán bộ nữ chiếm trên 20% tổng số CBCNV.

Đồng thời, trên 80% nhân sự (gồm cả nam và nữ) được khảo sát cho biết họ có cơ hội công việc (tỉ lệ trên 80%) và mức lương ngang bằng (tỉ lệ trên 90%). Ngoài ra, đơn vị kiểm toán khi thực hiện kiểm toán hồ sơ tại EVNGENCO 3 cũng ghi nhận và đánh giá sự nỗ lực của EVNGENCO 3 nói riêng và EVN nói chung trong công tác bình đẳng giới. 

Tham gia Chứng chỉ EDGE, EVNGENCO 3 có cơ hội được rà soát và đánh giá lại các chính sách, đo lường, đánh giá chính xác chính sách bình đẳng giới của mình trong thời gian qua để từ đó lập kế hoạch thực thi tốt hơn trong tương lai. Đồng thời, lan tỏa những kết quả đạt được và khuyến khích những doanh nghiệp khác cùng tham gia hướng đến mục tiêu bình đẳng giới, phát triển quyền năng phụ nữ tại Việt Nam.

Với mục tiêu xây dựng môi trường bình đẳng giới và phát triển quyền năng phụ nữ, tại Văn bản số 1886/EVN-TCNS ngày 11/4/2019 của EVN về kế hoạch bình đẳng giới năm 2019, EVN giao các tổng công ty (trong đó có EVNGENCO 3) phối hợp với Hiệp hội Doanh nghiệp Việt Nam hỗ trợ phát triển quyền năng phụ nữ (VBCWE) thực hiện đánh giá bình đẳng giới toàn cầu EDGE. 


  • 04/09/2020 06:07
  • Nguồn: evn.com.vn
  • 1742