EVNNPT tôn vinh 20 công nhân lao động giỏi

Công đoàn Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT) vừa tổ chức biểu dương 20 công nhân lao động giỏi tiêu biểu cấp Tổng công ty năm 2017. Đây là một trong những hoạt động nhân dịp "Tháng công nhân”.

Lãnh đạo Tổng công ty, Công đoàn Tổng công ty chụp ảnh lưu niệm với 20 công nhân lao động giỏi cấp Tổng công ty năm 2017

Đây là những công nhân, nhân viên trực tiếp sản xuất tại các đơn vị, đã gắn bó với EVNNPT và ngành Điện nhiều năm; liên tục đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua cơ sở; có nhiều sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, luôn đi đầu trong phong trào thi đua, lao động sản xuất.

Tại buổi lễ, lãnh đạo Tổng công ty và Công đoàn Tổng công ty đã trao vòng nguyệt quế cùng bảng vinh danh cho các cá nhân được tuyên dương. Đây là sự khích lệ, biểu dương kịp thời những người lao động đạt thành tích xuất sắc; tiếp tục khơi dậy, cổ vũ các phong trào thi đua cũng như tạo động lực mạnh mẽ, phát huy tiềm năng to lớn của người lao động đóng góp vào sự phát triển của EVNNPT nói chung và các đơn vị trực thuộc nói riêng. 

Những năm qua, việc chăm lo cho đoàn viên, công nhân viên chức lao động, đặc biệt là những công nhân lao động trực tiếp bám trụ trên những công trình, những trạm chốt vùng sâu, vùng xa... luôn được thực hiện tốt tại EVNNPT. 


  • 24/05/2017 01:16
  • Lê Duyên Hải