Công ty Truyền tải điện 2 tiết kiệm được hơn 3 tỷ đồng

Đó là kết quả thực hiện nhiệm vụ tối ưu hóa chi phí của Công ty Truyền tải điện 2 (PTC 2) từ đầu năm 2017 đến nay.

Tổ công tác của EVN làm việc tại PTC 2

Tổ công tác của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) vừa có buổi làm việc với Công ty Truyền tải điện 2 về việc thực hiện Đề án Nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh (SXKD) và tăng năng suất lao động (NSLĐ).

Ông Trần Thanh Phong - Giám đốc PTC 2 cho biết, năm 2017, trên cơ sở kế hoạch của Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT), PTC 2 đã giao nhiệm vụ cụ thể cho từng phòng, đơn vị thực hiện các chỉ tiêu nhiệm vụ về tối ưu hóa chi phí, nâng cao hiệu quả SXKD và NSLĐ.

Từ đầu năm đến nay, sản lượng điện truyền tải của PTC 2 đạt trên 2,2 tỷ kWh, đạt 27,6% so với kế hoạch năm của EVNNPT. Công ty cũng hoàn thành 23 danh mục sửa chữa lớn với giá trị 50,3 tỷ đồng, đạt 40% kế hoạch được giao; tỷ lệ tổn thất chung đạt 2,7%/3,1%; giá trị khối lượng đầu tư xây dựng là 82,6 tỷ đồng, đạt 22,5% kế hoạch giao; thực hiện tiết kiệm 5% kế hoạch chi phí với giá trị 3,19 tỷ đồng.

Tại buổi làm việc, ông Mai Quốc Hội - Thành viên Hội đồng thành viên EVN đã chỉ đạo giải quyết nhiều vấn đề mấu chốt liên quan đến công tác quản lý vận hành, đầu tư xây dựng, sửa chữa lớn để Công ty Truyền tải điện 2 thực hiện tốt nhiệm vụ nâng cao hiệu quả SXKD và tăng NSLĐ.

Ông Vũ Ngọc Minh - Tổng giám đốc EVNNPT cũng lưu ý PTC 2 về công tác đảm bảo cung cấp điện trong mùa khô cũng như mùa mưa bão năm nay. Bên cạnh đó, PTC 2 cũng đóng vai trò quan trọng trong việc cung cấp điện cho “Tuần lễ cấp cao APEC 2017”, với sự kiện quan trọng nhất là “Hội nghị Lãnh đạo APEC” được Việt Nam đăng cai tổ chức tại TP Đà Nẵng cuối năm nay. 


  • 29/05/2017 07:43
  • Quang Thắng (PTC2)