PC Quảng Nam: Phát hiện, xử lý 279 trường hợp sử dụng điện sai mục đích

Trong 6 tháng đầu năm 2016, PC Quảng Nam đã kiểm tra phát hiện và xử lý hơn 450 trường hợp vi phạm sử dụng điện trong đó có 279 trường hợp là tổ chức/cá nhân đã có hành vi sử dụng điện sai mục đích (không đúng với thỏa thuận trong hợp đồng mua bán điện). Các trường hợp vi phạm đã được xử lý theo quy định.

Thực hiện quy định của Nhà nước, PC Quảng Nam đã chỉ đạo các đơn vị Điện lực trực thuộc thường xuyên kiểm tra, rà soát, kịp thời phát hiện những trường hợp áp giá sai hoặc những hộ sử dụng điện có hành vi gian lận về giá điện xử lý truy thu tiền điện cho Nhà nước.

Việc kiểm tra, áp giá và xử lý kiên quyết đối với gian lận về giá điện đã góp phần tạo sự công bằng trong sử dụng điện, khuyến khích sử dụng điện tiết kiệm, hiệu quả và đúng pháp luật.

Theo Khoản 2, Điều 30 Thông tư số: 27/2013/TT-BCT ngày 31/10/2013 của Bộ Công Thương quy định: Bên mua điện sử dụng điện sai mục đích có mức giá cao hơn mức giá đã thỏa thuận trong hợp đồng mua bán điện (HĐMBĐ) thì phải bồi thường thiệt hại cho bên bán điện khoản tiền chênh lệch giá trong thời gian vi phạm mục đích sử dụng điện, cộng với lãi suất của khoản tiền chênh lệch giá do hai bên thỏa thuận trong hợp đồng. Trường hợp không xác định rõ thời điểm vi phạm mục đích sử dụng điện thì thời gian được tính là 12 tháng.


  • 30/06/2016 10:24
  • Văn Thông