Năm 2016: Năng suất lao động của EVNNPC tăng cao nhất từ trước đến nay

Đó là ghi nhận của Chủ tịch Hội đồng thành viên EVN Dương Quang Thành tại Hội nghị Tổng kết công tác năm 2016, triển khai mục tiêu, nhiệm vụ kế hoạch năm 2017 của Tổng công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC).

Hội nghị diễn ra chiều ngày 4/1, tại Hà Nội. Ông Hồ Mạnh Tuấn - Phó Tổng giám đốc EVNNPC cho biết, năm 2016, EVNNPC đã vượt qua nhiều khó khăn, thử thách, đảm bảo vận hành an toàn, tin cậy hệ thống điện, cung ứng đủ điện với chất lượng ngày càng cao, phục vụ phát triển kinh tế – xã hội của 27 tỉnh, thành phố khu vực miền Bắc; hoàn thành đạt và vượt các nhiệm vụ, chỉ tiêu Tập đoàn giao.

Lãnh đạo Tập đoàn Điện lực Việt Nam và Tổng công ty Điện lực miền Bắc đồng chủ trì Hội nghị - Ảnh: Hồng Hoa

Cụ thể, điện thương phẩm ước đạt 51,102 tỷ kWh, tăng 14,12% so với cùng kỳ; tỷ lệ tổn thất điện năng ước đạt 6,15%, giảm 0,21% so với kế hoạch EVN giao (6,36%) và giảm 0,53% so với năm 2015. 

Chỉ số tiếp cận điện năng đạt 7,02 ngày/10 ngày; điểm đánh giá sự hài lòng khách hàng đạt 7,52 điểm, vượt 0,02 điểm so với kế hoạch giao.

Tỷ lệ khách hàng thanh toán tiền điện qua ngân hàng và tổ chức trung gian chiếm 20,33% tổng số khách hàng của Tổng công ty, vượt 0,33% so với kế hoạch.

Đặc biệt, với những nỗ lực trong việc điện khí hóa nông thôn, tính đến cuối năm 2016, trên địa bàn EVNNPC quản lý đã có 99,9% số xã và 98,6% số hộ dân nông thôn được sử dụng điện lưới quốc gia.

Tổng công ty cũng đã thực hiện tiếp nhận lưới điện ở 11 xã và 2 cụm, cơ bản hoàn thành công tác tiếp nhận lưới điện hạ áp nông thôn để bán điện trực tiếp các hộ dân. Đến nay đã có 3.476 xã trong tổng số 4.048 xã (tỷ lệ 86%) do EVNNPC bán điện trực tiếp đạt tiêu chí số 4 về điện của chương trình nông thôn mới…

Chủ tịch HĐTV EVN Dương Quang Thành đánh giá cao nỗ lực của EVNNPC. “Là đơn vị có sản lượng điện thương phẩm tăng trưởng cao nhất Tập đoàn với tỷ lệ tăng 14,12% so với năm trước; năng suất lao động tăng cao nhất từ trước đến nay (tăng 15,7% so với năm 2015); thời gian ngừng cung cấp điện giảm mạnh... Đây là những thành tích rất đáng biểu dương của toàn thể CBCNV EVNNPC trong năm 2016”, ông Dương Quang Thành khẳng định.

Chủ tịch HĐTV Dương Quang Thành cũng đặc biệt khen ngợi nỗ lực của EVNNPC trong việc khắc phục nhanh, kịp thời hậu quả của các đợt thiên tai, bão lũ, nhất là việc cấp điện kịp thời cho các trạm bơm tiêu úng.

Lãnh đạo Tập đoàn cũng yêu cầu Tổng công ty cần sớm khắc phục những mặt còn tồn tại như: Tỷ lệ tổn thất điện năng còn cao, tỉ lệ thu nộp tiền điện qua ngân hàng và tổ chức trung gian còn thấp… EVNNPC cần tăng hiệu quả đầu tư các công trình điện, nâng cao hơn nữa chất lượng dịch vụ khách hàng, năng lực quản trị doanh nghiệp…

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo EVN, ông Thiều Kim Quỳnh - Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc EVNNPC cho biết, năm 2017, với việc thực hiện chủ đề năm “Đẩy mạnh khoa học công nghệ”, EVNNPC sẽ thực hiện mọi giải pháp, đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất, kinh doanh điện, hoàn thành tốt mọi chỉ tiêu, nhiệm vụ Tập đoàn giao phó.

Các chỉ tiêu chủ yếu kế hoạch năm 2017 của EVNNPC:
Sản lượng điện thương phẩm:  57,7 tỷ kWh, tăng trưởng 12,91%;
Tỷ lệ tổn thất điện năng:  5,95%, giảm 0,2% so với năm 2016;
Năng suất lao động:  ≥ 2,30 triệu kWh/lao động; ≥ 392 khách hàng/lao động;
Tổng giá trị đầu tư xây dựng: 14.668 tỷ đồng, tăng 11% so với năm 2016.

 


  • 04/01/2017 10:18
  • Hồng Hoa