Định hướng phát triển bền vững cho ngành Điện Việt Nam

Sáng ngày 4/11/2015, tại thành phố Đà Nẵng, Bộ Công Thương phối hợp với Ngân hàng Thế giới (WB) tổ chức Hội nghị “Định hướng phát triển bền vững cho ngành Điện Việt Nam”.

Hội nghị có sự tham dự của Phó Thủ tướng Chính phủ - Hoàng Trung Hải, Thứ trưởng Bộ Công Thương - Hoàng Quốc Vượng, Phó Chủ tịch WB phụ trách khu vực Đông Á và Thái Bình Dương - Axel van Trotsenburg và Giám đốc cao cấp về Năng lượng, Khai khoáng của WB - Anita Marangoly George. Về phía Tập đoàn, Tổng giám đốc EVN - Đặng Hoàng An đã tham dự Hội nghị.

Hội nghị đã bàn về định hướng phát triển ngành Điện Việt Nam trong tương lai - Ảnh Lê Tuấn

Theo Bộ Công Thương, kể từ năm 1990 đến nay, tỷ lệ người dân được cấp điện đã tăng từ 54% lên 98%. Trong hai thập kỷ qua, 10 triệu hộ dân (tương đương với 40 triệu người) đã có điện, chủ yếu thông qua quá trình điện khí hóa nông thôn trong chương trình xóa đói giảm nghèo của quốc gia.

Ông Axel van Trotsenburg, Phó Chủ tịch WB cho biết: “Việt Nam đã làm tốt việc cung cấp điện cho người dân, với hầu hết 100% dân số có điện. Tiếp cận điện năng cũng đã song hành với cải thiện hiệu quả vận hành và chất lượng dịch vụ. Vấn đề chính hiện nay là làm thế nào để đáp ứng được nhu cầu trong tương lai, khi cùng lúc phải tuân thủ những cam kết của Chính phủ về giảm phát thải khí nhà kính”. Theo thống kê, Việt Nam có tỷ lệ năng lượng tái tạo cao trong tổng cơ cấu phát điện, với nguồn thủy điện chiếm 42% tổng phát điện, cao hơn nhiều nước trên thế giới. Việt Nam có thể phát triển hơn nữa các tiềm năng gió và mặt trời, nhưng cần có cải thiện về khung pháp lý. Tuy nhiên, kể cả khi khai thác tốt tiềm năng năng lượng tái tạo, Việt Nam vẫn có thể không đáp ứng đủ nhu cầu trong tương lai.

Đề cập đến vấn đề đảm bảo năng lượng cho tương lai của Việt Nam, liên quan đến thị trường điện cạnh tranh, bà Anita Marangoly George - Giám đốc cao cấp, Khối chuyên ngành toàn cầu về Năng lượng & Khai khoáng cho rằng: “Để đảm bảo bền vững về tài chính cho ngành Điện, Việt Nam cần thúc đẩy cạnh tranh hiệu quả và đảm bảo nguồn đầu tư lớn từ khu vực nhà nước và tư nhân,”

Phát biểu tại hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ Hoàng Trung Hải khẳng định, Việt Nam luôn quan tâm và đặt mục tiêu phát triển điện phải đi trước một bước để đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, nhu cầu điện sinh hoạt của nhân dân, đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia. Đến nay, hệ thống điện quốc gia đã có những bước phát triển vượt bậc, đảm bảo cung cấp đủ điện với chất lượng và độ tin cậy ngày càng được cải thiện, nâng cao.

Tuy nhiên, ngành Điện Việt Nam đang đối mặt với những thách thức lớn trong giai đoạn tới đó là: Thiếu nguồn năng lượng sơ cấp cho phát điện dẫn đến Việt Nam phải nhập khẩu than ngay từ năm 2016 và quy mô tiếp tục tăng lên khoảng 50 triệu tấn năm 2020, trên 80 triệu tấn từ sau năm 2030; nhu cầu vốn đầu tư ngày càng lớn; yêu cầu về độ tin cậy cung cấp điện và chất lượng dịch vụ khách hàng ngày càng cao...

Vì vậy, Phó Thủ tướng nêu rõ thời gian tới, ngành Điện Việt Nam cần phải tiếp tục đổi mới, định rõ chiến lược phát triển nhanh, bền vững; rà soát, điều chỉnh Quy hoạch điện VII để có các giải pháp điều hành hợp lý, đảm bảo cung ứng đủ điện, nâng cao độ tin cậy cung cấp điện, giảm dần sự phụ thuộc vào các nguồn năng lượng hóa thạch và yêu cầu nhập khẩu than cho phát điện bằng cách phát triển các nguồn năng lượng thay thế, đặc biệt là năng lượng mới và năng lượng tái tạo.


  • 04/11/2015 03:26
  • Huyền Thương
  • 0 nhận xét


Gửi nhận xét