Điện số 3939 ngày 13/8/2018 về ứng phó áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông

Thực hiện chỉ đạo tại Công điện số 34/CĐ-TW của Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai - Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn, ngày 10/8/2018, về ứng phó Áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông; Tập đoàn Điện lực Việt Nam yêu cầu các đơn vị trực thuộc khẩn trương thực hiện các công việc nhằm sẵn sàng ứng phó với thiên tai.

Xem chi tiết điện số 3939 của EVN tại đây.


  • 13/08/2018 12:44
  • Theo Ban An toàn EVN
  • 12446