EVN có nhiều cách làm sáng tạo trong phổ biến pháp luật đến CBCNV

Đây là một trong những "điểm sáng" về công tác pháp chế của Tập đoàn Điện lực Việt Nam - ông Nguyễn Anh Sơn, Vụ trưởng Vụ Pháp chế (Bộ Công Thương) đã khẳng định trong buổi làm việc với EVN, sáng 8/8.

Ông Nguyễn Anh Sơn - Vụ trưởng Vụ Pháp chế (Bộ Công Thương) đánh giá cao công tác pháp chế của EVN

Ông Nguyễn Anh Sơn - Vụ trưởng Vụ Pháp chế (Bộ Công Thương) và các thành viên trong đoàn công tác đánh giá rất cao công tác pháp chế của EVN.

Từ năm 2013, EVN đã đưa vào vận hành Cổng thông tin pháp chế nội bộ của Tập đoàn, cập nhật kịp thời và có hệ thống các văn bản pháp luật, quy chế quản lý nội bộ của Tập đoàn và các đơn vị trực thuộc.

EVN cũng đã xây dựng được hệ thống Quy chế quản lý nội bộ áp dụng trong toàn Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam, để áp dụng thống nhất, hiệu quả trong hoạt động quản lý, điều hành sản xuất, kinh doanh của Tập đoàn và các đơn vị trực thuộc.

Đối với công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và các quy chế quản lý nội bộ, EVN đã có nhiều cách làm sáng tạo như: Tổ chức thi tìm hiểu pháp luật trực tuyến trên Cổng thông tin pháp chế nội bộ, dưới hình thức mỗi tuần một câu hỏi và có phần thưởng cho câu trả lời đúng và nhanh nhất để động viên, khích lệ CBCNV tham gia; triển khai “Bản tin pháp luật” định kỳ 2 tuần/số, cập nhật các văn bản pháp luật mới ban hành có liên quan đến EVN và các đơn vị trực thuộc; xây dựng tủ sách pháp lý, thư viện điện tử; tổ chức các cuộc thi tìm hiểu về pháp luật...

Theo ông Võ Quang Lâm - Phó Tổng giám đốc EVN, công tác pháp chế được EVN và các đơn vị thành viên đặc biệt chú trọng. Trong thời gian tới, EVN sẽ tiếp tục rà soát, hoàn thiện hệ thống Quy chế quản lý nội bộ; tăng lực lượng cán bộ chuyên trách, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực làm công tác pháp chế để triển khai công tác này hiệu quả hơn nữa.


  • 08/08/2018 02:53
  • Hồng Hoa