Cắt điện một số tuyến đường dây 110 kV khu vực Gia Lai và Kon Tum phục vụ thi công

Để phục vụ thi công dựng cột, kéo dây đường dây 220 kV Pleiku - Kon Tum, Tổng công ty Điện lực miền Trung (EVN CPC) sẽ cắt điện các đường dây 110 kV khu vực Gia Lai và Kon Tum từ ngày 30/10 đến 9/11/2014.

Cụ thể, đợt 1 sẽ cắt điện Đường dây 110 kV Pleiku - Biển Hồ từ ngày 30/10 đến ngày 2/11/2014 và Đường dây 110 kV Pleiku - Diên Hồng từ ngày 30/10 đến 1/11/2014. Đợt 2 cắt điện Đường dây 110 kV Pleiku - Biển Hồ ngày 8/11/2014 và Đường dây 110 kV Pleiku - Kon Tum ngày 8 - 9/11/2014.

Để đảm bảo phương thức cấp điện an toàn cho các phụ tải và hạn chế tối đa thời gian mất điện trong khu vực cắt điện các đường dây 110 kV phục vụ thi công Đường dây 220 kV Pleiku – Kon Tum, EVN CPC đã yêu cầu Công ty Điện lực Gia Lai, Công ty Điện lực Kon Tum và Công ty Lưới điện cao thế miền Trung xây dựng phương án cấp điện hợp lý; báo cáo Sở Công thương, UBND tỉnh và thông báo đến khách hàng trong khu vực biết theo đúng qui định.

Đồng thời, Công ty Lưới điện cao thế miền Trung phối hợp chặt chẽ với Công ty Truyền tải điện 2 và các đơn vị thi công xem xét thẩm tra các biện pháp tổ chức thi công các công trình, hạn chế tối đa thời gian mất điện của khách hàng.

Việc cắt điện phục vụ thi công dựng cột, kéo dây đường dây 220 kV Pleiku - Kon Tum sẽ có ảnh hưởng nhất định đến khách hàng sử dụng điện trên địa bàn 2 tỉnh Gia Lai và Kon Tum. Vì vậy, EVN CPC đưa ra khuyến cáo, đề nghị khách hàng sử dụng điện chủ động sắp xếp, chuẩn bị nguồn điện dự phòng nhằm hạn chế ảnh hưởng của việc mất điện đến các hoạt động sản xuất, kinh doanh, sinh hoạt và thực hiện các giải pháp sử dụng điện tiết kiệm, hợp lý, góp phần giảm sức ép trong vận hành hệ thống điện trong thời gian trên.


  • 29/10/2014 10:37
  • Phan Trang
  • 0 nhận xét


Gửi nhận xét