EVN cần tăng hiệu quả sản xuất kinh doanh và nâng cao năng suất lao động

Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản 416/TB-VPCP (ngày 17/10/2014) thông báo ý kiến kết luận của Phó thủ tướng Chính phủ Hoàng Trung Hải tại cuộc họp triển khai xây dựng Đề án Nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh và năng suất lao động của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN).

Nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh và năng suất lao động là yêu cầu cấp thiết đặt ra đối với EVN- Ảnh: H. Hiếu

Phó thủ tướng Hoàng Trung Hải biểu dương và đánh giá cao EVN, Bộ Công Thương đã khẩn trương triển khai với tinh thần trách nhiệm cao thực hiện xây dựng Đề án Nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh và năng suất lao động của EVN ngay sau khi được Thủ tướng Chính phủ giao.

EVN cũng đã tích cực, chủ động tổ chức xây dựng, phê duyệt và triển khai thực hiện trong nội bộ Tập đoàn 2 đề án: “Nâng cao hiệu quả công tác quản lý lao động giai đoạn 2013-2015” và “Tối ưu hóa chi phí trong sản xuất kinh doanh và đầu tư giai đoạn 2014-2016”. Thực hiện những biện pháp, giải pháp trong 2 đề án này đã góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, năng suất lao động, năng lực cạnh tranh và giảm giá thành của EVN.

Để EVN phát huy những kết quả đạt được và quyết tâm hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ được giao, Phó thủ tướng yêu cầu Bộ Công Thương tập trung chỉ đạo EVN đẩy mạnh thực hiện những tháng cuối năm 2014 và năm 2015 các giải pháp, biện pháp đã đề ra về tiết kiệm chi phí trong sản xuất kinh doanh và đầu tư cũng như nâng cao hiệu quả công tác quản lý lao động của EVN trong 2 đề án đã được Tập đoàn phê duyệt. Đồng thời, Bộ Công Thương tiến hành rà soát thực trạng công nghệ, trình độ lao động và biên chế trong từng khâu sản xuất - truyền tải - phân phối điện, xác định những điểm còn hạn chế làm cho năng suất lao động chưa cao để thực hiện ngay các biện pháp khắc phục, nâng cao năng suất, tăng hiệu quả sản xuất và cung ứng điện.

Phó thủ tướng yêu cầu Bộ Công Thương đánh giá kết quả thực hiện các giải pháp, biện pháp tiết kiệm chi phí, nâng cao hiệu quả công tác quản lý lao động, giảm giá thành đã thực hiện để hoàn chỉnh xây dựng đề án “Nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh và năng suất lao động của EVN giai đoạn 2016-2020” (Đề án) với các giải pháp, biện pháp toàn diện và cụ thể hơn, phù hợp với tiến trình tái cơ cấu ngành Điện, báo cáo Thủ tướng Chính phủ vào cuối năm 2015. Nội dung Đề án cần xem xét đồng bộ với các chương trình, kế hoạch và đề án lớn khác đang được triển khai xây dựng, bao gồm: Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư của EVN giai đoạn 2016-2020; Bổ sung, điều chỉnh Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia giai đoạn 2011-2020 có xét đến năm 2030; Tái cơ cấu ngành Điện gắn với lộ trình, các điều kiện và cơ cấu ngành Điện để hình thành và phát triển các cấp độ thị trường điện lực tại Việt Nam đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Phó thủ tướng Hoàng Trung Hải yêu cầu EVN phân tích, đánh giá rõ hiện trạng hiệu quả sản xuất kinh doanh và năng suất lao động chung của EVN cũng như cụ thể từng khâu sản xuất, truyền tải, phân phối và bán lẻ điện. Lựa chọn mô hình tham chiếu quốc tế cụ thể đến năm 2020, lưu ý mô hình tham chiếu có chỉ số hoạt động hiệu quả, năng suất lao động cao và có phạm vi hoạt động, cơ cấu tổ chức tương tự.

EVN cũng cần xác định rõ các mục tiêu về hiệu quả hoạt động và năng suất lao động cụ thể đối với từng khâu phát điện, truyền tải điện, phân phối và bán lẻ điện đến năm 2020 và phân tích tổng hợp mục tiêu chung của Tập đoàn. Xác định các giải pháp tổng thể sẽ thực hiện để đạt mục tiêu đề ra cũng như các giải pháp trọng tâm cần tập trung thực hiện cho từng giai đoạn cụ thể. Xác định rõ nguồn lực để thực hiện Đề án; các cơ chế, chính sách cần kiến nghị cấp có thẩm quyền phê duyệt, ban hành để thực hiện đạt hiệu quả.


  • 24/10/2014 08:50
  • Xuân Tiến
  • 0 nhận xét


Gửi nhận xét