Bộ Công Thương thông tin về phương án nạo vét cảng, luồng tại Trung tâm Điện lực Vĩnh Tân

3 giai đoạn thực hiện công tác nạo vét cảng Trung tâm Điện lực Vĩnh Tân được xây dựng trên cơ sở tiến độ các dự án, khối lượng cần nạo vét để phục vụ tàu vận chuyển cấp than cho chạy thử và vận hành các tổ máy của dự án Nhà máy Nhiệt điện (NMNĐ) Vĩnh Tân 1 và Vĩnh Tân 4 - theo Cổng thông tin điện tử Bộ Công Thương ngày 6/9.

Phối cảnh Trung tâm Điện lực Vĩnh Tân - Nguồn: EVNGENCO 3

Trên cơ sở chỉ đạo của Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng tại Văn bản số 361/TB-VPCP ngày 16/8/2017, Bộ Công Thương đã giao Cục Điện lực và Năng lượng tái tạo tổ chức làm việc với chủ đầu tư các dự án thuộc Trung tâm Điện lực Vĩnh Tân gồm Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Tổng công ty phát điện 3, Công ty nhiệt điện BOT Vĩnh Tân 1 và Chủ đầu tư Cảng tổng hợp Vĩnh Tân bàn, thống nhất hướng giải quyết vật chất nạo vét. Cụ thể: 

Giai đoạn 1: Phục vụ cấp than cho chạy thử dự án NMNĐ Vĩnh Tân 1 và NMNĐ Vĩnh Tân 4.

Mục tiêu trong giai đoạn này sẽ nạo vét đáp ứng tàu có tải trọng 10.000 DWT cấp than cho dự án NMNĐ Vĩnh Tân 1 và đáp ứng tàu 50.000 DWT cấp than cho dự án NMNĐ Vĩnh Tân 4.

Các vật, chất nạo vét được đưa về Cảng tổng hợp Vĩnh Tân của Công ty cổ phần Cảng tổng hợp Vĩnh Tân với khối lượng 1 triệu m3, trong đó 350.000 m3 của cảng than Vĩnh Tân 1 và 650.000 m3 của hạng mục nạo vét luồng dẫn và vũng quay tàu Cảng nhập than Trung tâm Điện lực Vĩnh Tân.

Giai đoạn 2: Phục vụ cấp than cho vận hành các dự án NMNĐ Vĩnh Tân 1, NMNĐ Vĩnh Tân 4.

Giai đoạn này tiếp tục nạo vét để đáp ứng tàu 30.000 DWT cấp than cho dự án Vĩnh Tân 1 và tàu 100.000 DWT cấp than cho dự án Vĩnh Tân 4 (và Vĩnh Tân 4 mở rộng, Vĩnh Tân 3).

Công ty TNHH Điện lực Vĩnh Tân 1 chịu trách nhiệm nghiên cứu phương án, chuẩn bị bãi chứa hoặc nhận chìm 920.000 m3, gồm 570.000 m3 còn lại của dự án Vĩnh Tân 1 và khoảng 350.000 m3 của hạng mục luồng dẫn và vũng quay tàu dự án Cảng nhập than Trung tâm Điện lực Vĩnh Tân.

Tổng công ty Phát điện 3 chịu trách nhiệm nghiên cứu phương án, chuẩn bị bãi chứa hoặc nhận chìm 2,4 triệu m3 còn lại của hạng mục luồng và vũng quay tàu dự án Cảng nhập than Trung tâm Điện lực Vĩnh Tân (sau khi đổ 560.000 m3 vào kho than trung chuyển, 650.000 m3 vào Cảng tổng hợp Vĩnh Tân và 350.000 m3 vào vị trí do Công ty TNHH Điện lực Vĩnh Tân 1 chuẩn bị trong giai đoạn 2).

Giai đoạn 3: Nạo vét duy tu hàng năm khu vực trước bến, luồng và bến quay tàu cảng Trung tâm Điện lực Vĩnh Tân

Tập đoàn Điện lực Việt Nam/Tổng công ty Phát điện 3 chủ trì, phối hợp với các bên liên quan thống nhất khối lượng, phương án phân bổ chi phí, tiến độ thực hiện. Tập đoàn Điện lực Việt Nam chuẩn bị bãi đổ hoặc nhận chìm (có thể phối hợp xử lý trong Giai đoạn 2).

Về tiến độ thực hiện các giai đoạn này, Công ty TNHH Điện lực Vĩnh Tân 1, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Tổng công ty Phát điện 3 triển khai thực hiện phù hợp với tiến độ từng dự án và hợp đồng nạo vét đã ký.

Các phương án bãi đổ hoặc nhận chìm do Tập đoàn Điện lực Việt Nam/ Tổng công ty Phát điện 3, Công ty TNHH Điện lực Vĩnh Tân 1 lập phải được cơ quan có thẩm quyền chấp thuận (về địa điểm, về đảm bảo môi trường) theo quy định, đảm bảo hiệu quả kinh tế. 


  • 07/09/2017 09:45
  • Huyền Thương
  • 8608