Đoàn giám sát của Đảng ủy Khối DNTW làm việc với Đảng ủy EVN

Ngày 6/9, tại Hà Nội, đoàn giám sát của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương (DNTW) do ông Trần Thanh Khê - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Đảng ủy EVN về “Giám sát chuyên đề đối với Ban Thường vụ Đảng ủy và đồng chí Bí thư Đảng ủy EVN”.

Đoàn giám sát của Đảng ủy Khối DNTW làm việc với Đảng ủy EVN - Ảnh: Xuân Tiến

Làm việc với đoàn giám sát của Đảng ủy Khối có ông Dương Quang Thành – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV EVN; ông Đặng Hoàng An – Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng giám đốc EVN; ông Nguyễn Hữu Tuấn – Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy EVN.

4 nội dung giám sát gồm:

(1) Kết quả lãnh đạo, chỉ đạo, xây dựng, thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016 và quý 1/2017; thực hiện công tác  tái cơ cấu, cổ phần hóa doanh nghiệp theo đề án đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

(2) Tổ chức học tập, quán triệt triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII và Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị;

(3) Công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện chỉ thị số 33-CT/TW của Bộ Chính trị và Chỉ thị số 06-CT/TW ngày 21/3/2014 của Đảng ủy Khối DNTW.

(4) Việc lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện phát triển đảng viên mới; triển khai thực hiện kết luận số 17-KL/ĐU ngày 19/8/2014 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối DNTW về việc đẩy mạnh công tác phát triển đảng viên trẻ trong Khối DNTW.

Qua buổi làm việc, đoàn giám sát của Đảng ủy Khối đánh giá cao những kết quả của Đảng ủy EVN trong lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện các nhiệm vụ theo chuyên đề giám sát của Đảng ủy Khối đưa ra.