Hoàn trả mặt bằng Trung tâm Điện lực Quảng Trạch bị tái lấn chiếm trước ngày 30/9

Đây là một trong những chỉ đạo của Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Quảng Bình Nguyễn Xuân Quang, theo văn bản thông báo kết luận (số 3048/TB-VPUBND ngày 30/8/2017) của Văn phòng UBND tỉnh.

Trước đó, lãnh đạo tỉnh đã có buổi làm việc với chính quyền huyện Quảng Trạch và Ban Quản lý dự án Nhiệt điện 2 (thuộc EVN) liên quan đến công tác giải phóng mặt bằng cho Trung tâm Điện lực Quảng Trạch.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Quảng Bình yêu cầu huyện uỷ, UBND huyện Quảng Trạch chỉ đạo Đảng uỷ xã Quảng Đông phải ban hành Nghị quyết về lãnh đạo, chỉ đạo công tác giải phóng mặt bằng (GPMB) và tổ chức phổ biến, quán triệt đến từng cán bộ, đảng viên, các tổ chức, đoàn thể của thôn, xã, để tuyên truyền, vận động nhân dân, tạo sự đồng thuận thực hiện tốt công tác GPMB.

Đối với 52 hộ tái lấn chiếm đất, lãnh đạo tỉnh chỉ đạo UBND huyện Quảng Trạch, UBND xã Quảng Đông tiếp tục tuyên truyền, giải thích để các hộ dân chưa đồng tình thực hiện tháo dỡ hàng rào, trả lại đất cho nhà đầu tư ngay sau khi thu hoạch lúa xong; giải quyết dứt điểm để trả lại mặt bằng cho Ban Quản lý dự án Nhiệt điện 2 trước ngày 30/9/2017.

Đối với các đối tượng chống đối, có hành vi lôi kéo, kích động người dân gây rối, cản trở công tác GPMB, cản trở công tác khảo sát Dự án, yêu cầu Công an tỉnh chỉ đạo Công an huyện Quảng Trạch, Đồn Công an Hòn La và Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh chỉ đạo Đồn Biên phòng Roòn tiếp tục theo dõi, mời từng đối tượng lên làm việc để có biện pháp giáo dục, răn đe và xử lý nghiêm.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Quảng Bình đề nghị Tập đoàn Điện lực Việt Nam và Ban Quản lý dự án Nhiệt điện 2 khẩn trương hoàn thiện các cơ sở pháp lý của Dự án; kiện toàn lại Tổ bảo vệ của Ban Quản lý dự án; giao UBND xã Quảng Đông phối hợp với Ban Quản lý dự án để lựa chọn người tại địa phương đủ phẩm chất, năng lực, có trách nhiệm để tham gia Tổ bảo vệ. 

Thông báo có file đính kèm. 

CV-3048-TB-VPUBND.docx