Quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Cả

Quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Cả vừa được Thủ tướng Chính phủ ban hành (Quyết định 2125/QĐ-TTg, ngày 01/12/2015).

Theo đó, hàng năm, các hồ Bản Vẽ, Khe Bố và Chi Khê trên lưu vực sông Cả vận hành theo nguyên tắc thứ tự ưu tiên.

Cụ thể, trong mùa lũ, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho công trình thủy điện Bản Vẽ, không để mực nước hồ chứa vượt cao trình mực nước lũ kiểm tra với mọi trận lũ có chu kỳ lặp lại nhỏ hơn hoặc bằng 5.000 năm; đảm bảo an toàn tuyệt đối cho công trình thủy điện Khe Bố và Chi Khê, không để mực nước hồ chứa vượt cao trình mực nước lũ kiểm tra với mọi trận lũ có chu kỳ lặp lại nhỏ hơn hoặc bằng 1000 năm; góp phần cắt, giảm lũ cho hạ du; đảm bảo dòng chảy tối thiểu trên sông và nhu cầu sử dụng nước tối thiểu ở hạ du; đảm bảo hiệu quả phát điện.

Trong mùa cạn, đảm bảo an toàn công trình; đảm bảo dòng chảy tối thiểu trên sông và nhu cầu sử dụng nước tối thiểu ở hạ du; đảm bảo hiệu quả phát điện.

Theo Quy trình, mùa lũ từ ngày 20 tháng 7 đến ngày 30 tháng 11. Mùa cạn từ ngày 1 tháng 12 đến ngày 19 tháng 7 năm sau.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chi tiết Quyết định có file đính kèm.

QuytrinhvanhanhtrenSongCa.pdf


  • 08/12/2015 01:03
  • Xuân Tiến
  • 0 nhận xét


Gửi nhận xét