Xây dựng bộ tiêu chí đánh giá trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp gắn với phát triển bền vững

14:00 | 11/04/2023 | 3.892 lượt xem

Đó là chủ đề hội thảo do Tổng công ty điện lực thành phố Hà Nội (EVNHANOI) tổ chức mới đây. Hội thảo diễn ra tại Trường Quản trị và Kinh doanh (HSB) - Đại học Quốc gia Hà Nội.

Chi tiết...