Thúc đẩy ý thức bảo vệ môi trường trong học sinh

10:27 | 04/01/2024 | 2.468 lượt xem

Gần 60% học sinh quan tâm đến vấn đề về môi trường và năng lượng là kết quả từ nghiên cứu khảo sát về mức độ quan tâm của học sinh TP. Huế được thực hiện trong khuôn khổ dự án “Thúc đẩy thực hành tiết kiệm năng lượng dành cho học sinh tại Huế: Hành động nhỏ hướng đến bảo vệ môi trường”.

Chi tiết...