Quảng Trị: Gần 1.300kWp công suất điện mặt trời mái nhà đã phát điện

18:36 | 21/05/2020 | 45.001 lượt xem

Đến nay, trên địa bàn tỉnh Quảng Trị đã có 110 khách hàng lắp đặt điện mặt trời mái nhà (ĐMTMN), với tổng công suất lắp đặt là 1.280,05kWp.

Chi tiết...