Quy định về các dịch vụ điện trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam

16:18 | 02/04/2021 | 14.580 lượt xem

Quyết định số 353/QĐ-EVN ngày 17/3/2021 của Tổng Giám đốc EVN về việc ban hành Quy định về các dịch vụ điện trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam (gọi tắt là Quyết định 353) có hiệu lực thực hiện từ ngày 1/4/2021.

Chi tiết...