Nông nghiệp, nông dân, nông thôn từ nghị quyết đến cuộc sống

08:26 | 08/11/2021 | 23.556 lượt xem

Quá trình phát triển lĩnh vực nông nghiệp, nông dân, nông thôn ở Việt Nam có xuất phát điểm từ mức rất thấp, do đất nước chịu ảnh hưởng nặng nề của chiến tranh tàn phá kéo dài và những hạn chế kéo theo trong quản lý kinh tế. Trước thời kỳ đổi mới, công nghiệp luôn được đặt lên vị trí ưu tiên trong...

Chi tiết...