Quản lý công việc hiệu quả với "ma trận Eisenhower"

10:37 | 17/04/2023 | 4.103 lượt xem

Nếu có quá nhiều việc phải làm, mỗi đầu việc tiêu tốn thời gian hơn dự kiến khi hạn chót đã gần kề mà chưa hoàn thành, nên có thể rơi vào trạng thái lo lắng quá mức thì hãy cân nhắc sử dụng "ma trận Eisenhower".

Chi tiết...