Tín hiệu tích cực từ điện mặt trời mái nhà

09:41 | 26/06/2023 | 5.271 lượt xem

Thời gian gần đây, từ chỗ thiếu điện, nhiều ý kiến cho rằng cần phát triển mạnh điện tái tạo quy mô nhỏ, nhất là với điện mặt trời mái nhà.

Chi tiết...


Hà Lan phát triển hệ thống điện mặt trời lai gió cho hộ gia đình

10:44 | 18/04/2023 | 3.957 lượt xem

Công ty khởi nghiệp Hà Lan Airturb phát triển một hệ thống điện mặt trời lai gió 500 W với một tuabin gió trục thẳng đứng và một đế gắn 4 tấm pin mặt trời 30 W. Hệ thống được sử dụng cho các ngôi nhà dân sự.

Chi tiết...