PC Đồng Nai: 4 giải pháp tiết kiệm điện ở doanh nghiệp sản xuất

15:31 | 01/03/2024 | 2.895 lượt xem

Những năm qua, Công ty TNHH MTV Điện lực Đồng Nai (PC Đồng Nai) đã và đang tuyên truyền các giải pháp giúp doanh nghiệp tiết kiệm điện trong sản xuất, kinh doanh để giảm chi phí.

Chi tiết...


Công ty Điện lực Quảng Trị nhiều giải pháp tiết kiệm điện

14:21 | 06/03/2023 | 3.565 lượt xem

Với mục tiêu đạt mức tiết kiệm năng lượng giai đoạn 2019 - 2025 từ 5% - 7% và giai đoạn 2026 - 2030 từ 8% - 10%, Công ty Điện lực Quảng Trị (PC Quảng Trị) đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp hiệu quả.

Chi tiết...