Văn hóa doanh nghiệp - bản sắc riêng tạo nên giá trị doanh nghiệp

11:13 | 31/12/2023 | 2.533 lượt xem

Văn hóa doanh nghiệp (VHDN) là “phần hồn”, là nét đẹp, cái “Gene” của doanh nghiệp. Ở các công ty lớn, việc xây dựng VHDN luôn được chú trọng vì đó là sức mạnh tinh thần tạo nên tập thể vững mạnh, một tài sản vô giá góp phần tạo nên sự khác biệt và trường tồn cho doanh...

Chi tiết...