Chỉ thị của Bộ Nông nghiệp về tăng cường thực hiện các giải pháp phòng, chống hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn

10:25 | 23/01/2024 | 3.052 lượt xem

Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn vừa ban hành Chỉ thị số 661/CT-BNN-TL ngày 23/1/2024, về việc tăng cường thực hiện các giải pháp phòng, chống hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn, phục vụ sản xuất nông nghiệp và dân sinh mùa khô năm 2023-2024.

Chi tiết...