Tăng cường điện thoại viên để tiếp nhận, giải quyết kiến nghị của khách hàng

  • 04/05/2019

Đó là một trong những chỉ đạo của Tập đoàn Điện lực Việt Nam đối với các tổng công ty điện lực để đáp ứng kịp thời mọi thắc mắc, yêu cầu của khách hàng sử dụng điện, đặc biệt liên quan đến hóa đơn điện trong mùa nắng nóng.

Chi tiết...