EVNCPC hoàn thành tốt chỉ tiêu, kế hoạch quý 1 năm 2023

14:51 | 27/04/2023 | 3.678 lượt xem

Ngày 25/4 tại Đà Nẵng, đoàn công tác HĐTV Tập đoàn Điện lực Việt Nam đã có buổi làm việc với Tổng công ty Điện lực miền Trung (EVNCPC) về kết quả hoạt động kinh doanh và dịch vụ khách hàng (KD&DVKH) quý I và ước thực hiện cả năm 2023.

Chi tiết...


Bổ nhiệm Chủ tịch và các thành viên Hội đồng thành viên Tổng công ty Điện lực TP HCM

16:02 | 25/12/2018 | 49.570 lượt xem

Ngày 25/12, tại Hà Nội, Chủ tịch HĐTV Tập đoàn Điện lực Việt Nam - ông Dương Quang Thành đã ký kết Hợp đồng ủy quyền quản lý phần vốn của EVN tại Tổng công ty Điện lực TP HCM (EVNHCMC) và trao các quyết định bổ nhiệm Chủ tịch, các thành viên Hội đồng thành viên (HĐTV) của Tổng công ty.

Chi tiết...


Bổ nhiệm Chủ tịch và các thành viên Hội đồng thành viên Tổng công ty Điện lực TP HCM

16:02 | 25/12/2018 | 49.570 lượt xem

Ngày 25/12, tại Hà Nội, Chủ tịch HĐTV Tập đoàn Điện lực Việt Nam - ông Dương Quang Thành đã ký kết Hợp đồng ủy quyền quản lý phần vốn của EVN tại Tổng công ty Điện lực TP HCM (EVNHCMC) và trao các quyết định bổ nhiệm Chủ tịch, các thành viên Hội đồng thành viên (HĐTV) của Tổng công ty.

Chi tiết...